Program studiów MBA – sprawdź najciekawsze zajęcia

Master of Business Administration to kierunek studiów, który zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Głównym założeniem tych studiów jest zdobywanie umiejętności z zakresu globalnego i strategicznego podejścia do działania przedsiębiorstwa w kraju oraz międzynarodowym środowisku. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców oraz osoby pracujące lub planujące pracę na stanowiskach kierowniczych w firmach reprezentujących różne branże, decydują się na uczęszczanie na takie studia.

 Wspomniane wyżej studia MBA oferują 2-letnią naukę. Ze względu na to, że są one przeznaczone głównie dla ludzi pracujących oraz osób, które ukończyły wyższe uczelnie, najczęściej nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym w weekendy. Program takich studiów został podzielony na wiele ciekawych modułów.

Moduły oferowane w ramach programu nauczania MBA

Oprócz zajęć organizacyjnych, bardzo ważną rolę na kierunku, jakim są studia MBA odgrywają zajęcia z zakresu komunikacji. Słuchacze będą więc brać udział w zajęciach obejmujących komunikację menadżerską, techniki wystąpień publicznych czy też negocjacje w biznesie. Moduł komunikacyjny pozwoli więc między innymi na poprawę komunikacji menadżerskiej, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzyskanie wiedzy na temat interesujących wystąpień publicznych, w których ważną rolę odgrywa nie tylko mowa, ale również mowa ciała. Dodatkowo słuchacze poznają silne i słabe strony procesów negocjacji biznesowych i będą wiedzieli jak sobie radzić w przypadku kryzysów negocjacyjnych.

Inne publikacje  Alergia pokarmowa u kota - jakie karmy wybrać?

Studia MBA obejmują również moduł otoczenia biznesowego. W ramach tego modułu prowadzone są zajęcia związane z otoczeniem prawnym, ekonomicznym oraz ekonomią menadżerską. Zajęcia te pozwalają na krytyczną ocenę otoczenia biznesowego, w którym działa firma oraz na dokonywanie analizy praw i obowiązków wynikających z umów. Słuchacze będą w stanie przeprowadzać różne istotne analizy biznesowe oraz analizować i szacować popyt na rynku towarów i usług. Zajęcia te nauczą również słuchaczy optymalnego wykorzystywania zasobów na podstawie analizy ekonomicznej.

Inne praktyczne i ciekawe moduły

Warto dodać, że studia MBA oferują również wiele innych ciekawych modułów, które zostały przedstawione poniżej:

  • Zasoby ludzkie – zarządzanie kapitałem ludzkim oraz budowanie zespołu pracowniczego,
  • Rachunkowość – rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza,
  • Marketing – analizy marketingowe, kreowanie wizerunku,
  • Zarządzanie projektami – zarządzanie projektem oraz zarządzanie operacjami,
  • Finanse przedsiębiorstw – źródła finansowania, analiza wiarygodności finansowej, ocena efektywności inwestycji,
  • Strategia – zarządzanie strategiczne, symulacyjna gra strategiczna.

Studia MBA obejmują również wiele modułów, które studenci mają do wyboru. Do ich grona zalicza się teorię gier w podejmowaniu decyzji, rozwój osobistych kompetencji, zarządzanie międzynarodowym biznesem czy też moduł związany z zawodem menedżera. Dzięki tak rozbudowanym studiom, słuchacze mogą zyskać cenną wiedzę oraz wiele istotnych umiejętności pozwalających na skuteczną pracę na stanowiskach kierowniczych w różnych branżach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *