Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich swoich pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Taka dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy. Przekłada się ona m.in. na wysokość wynagrodzenia. Nieprowadzenie ewidencji może skutkować bardzo wysokimi grzywnami.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Prawo nie narzuca wzoru, wedle którego powinna być prowadzona taka ewidencja. Pracodawcy mają więc wolną rękę, ale najczęściej decydują się na rejestr czasu pracy w systemie miesięcznym. Wskazano natomiast elementy, które powinny znaleźć się w dokumentach. Przede wszystkim powinny one zawierać informację o liczbie przeprowadzonych godzin. Za ponadprogramowe godziny, w szczególności nocne lub z okresu niedziel oraz świąt przysługuje inna stawka wynagrodzenia. Za pracę w dniach, które ustawowo są wolne przysługuje również dodatkowy urlop. Prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy powinna być rejestrowana na bieżąco, zawierać także wszystkie informacje dotyczące nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), dyżurów, urlopów oraz zwolnień.

Przechowywanie dokumentacji rejestrującej czas pracy zatrudnionych osób

Przepisy regulują długość zachowywania takiej dokumentacji wyłącznie w przypadku kierowców. Ich ewidencję czasu pracy powinno przechowywać się przez okres minimum trzech lat, ponieważ przez ten czas można dochodzić wszelkich roszczeń pracowniczych. Zatrudnione osoby najczęściej domagają się wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Wskazane jest, aby ewidencję pozostałych pracowników również przechowywać przez okres trzech lat. Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości technologiczne, dokumentacja ta wcale nie musi być prowadzona w wersji papierowej. Doskonałym rozwiązaniem będzie przechowywanie jej w wersji elektronicznej. Dokumenty nie będą zajmowały miejsca w archiwach, a poprzez umieszczenie ich np. w tzw. chmurze będziemy mieli pewność, że na pewno nie zaginą. Sporym ułatwieniem w prowadzeniu ewidencji są specjalne programy, które w łatwy sposób będą rejestrować czas pracy zatrudnionych osób.

Inne publikacje  Jakich użyć klejów do materiałów izolacyjnych?

Obowiązku prowadzenia wspomnianej wyżej dokumentacji nie należy ignorować. Naruszanie przepisów bądź całkowita ich ignorancja jest uznawana za wykroczenie. Inspektor pracy może wnioskować o nałożenie grzywny dla takiego pracodawcy w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych! Ewidencję czasu pracy powinno przechowywać się przez okres minimum trzech lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *