Ile masz czasu na wystawienie faktury za usługę lub sprzedaż?

Firmy rozliczają się ze swoimi kontrahentami na podstawie faktury. Wystawienie dokumentu powoduje jednak również obowiązek podatkowy, który obciąża przedsiębiorstwo wystawiające fakturę. Z tego tekstu dowiesz się najważniejszych rzeczy o fakturach oraz terminach, jakie masz na ich wystawienie.

Kiedy wystawienie faktury jest obowiązkiem?

Podatnik, czyli w tym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury w przypadku sprzedaży towarów lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W dużym skrócie można więc stwierdzić, że wystawienie faktury powinno być poprzedzone sprzedażą lub wykonaniem jakiejś usługi na rzecz innej firmy. Co ważne dokument nie musi mieć formy papierowej. Nie ma to jednak wpływu na obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, które mogą być przedmiotem ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego.

Co z terminem?

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien wystawić fakturę najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym wykonał usługę lub sprzedał towar. W praktyce więc oznacza to, że jeśli wykonałeś usługę na rzecz kontrahenta 5 kwietnia, to czas na wystawienie faktury masz do 15 maja. Co do zasady jest to termin nieprzekraczalny. Istnieją jednak sytuacje, w których możliwe jest odstąpienie od tej reguły. Zgodnie z ustawą fakturę należy wystawić nie później niż:

  • do 7 dni od określonej w umowie daty zwrotu opakowania objętego kaucją,
  • do 30 dni od daty wykonania usługi budowlanej,
  • do 60 dni od daty wydania książek z wyjątkiem map, ulotek, gazet, czasopism i magazynów.
Inne publikacje  Jaki biznes otworzyć w 2021 roku?

Co z wystawieniem faktury przed czasem – czy to możliwe?

Ustawa określa maksymalny termin wystawienia faktury VAT, ale nie tylko. W dokumencie znajdziesz również informację o najwcześniejszym terminie, w którym może zostać wygenerowana faktura. Zgodnie z przepisami więc nie powinieneś generować dokumentu księgowego wcześniej niż 30 dni przed datą planowanej dostawy towaru lub wykonania usługi.

Co, jeśli faktura zostanie wystawiona po terminie?

Co prawda nie jest to sytuacja powszechna, ale zdarza się i dlatego warto o niej napisać. Przedsiębiorca może najzwyczajniej w świecie zapomnieć o wystawieniu faktury za wykonane usługi lub sprzedaż towarów. Powodów takiej sytuacji może być wiele od roztargnienia po chorobę. Obowiązkiem właściciela firmy jest wystawienie dokumentu od razu, gdy uświadomi sobie, że tego nie zrobił. Na szczęście w programach do faktur można swobodnie określać datę, co może, ale nie musi uchronić Cię przed odpowiedzialnością karnoskarbową.

Jaka jest kara za wystawienie faktury po terminie?

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca, który nie wystawi na czas faktury, może zostać ukarany grzywną w wysokości 720 stawek dziennych. W przypadku, jednak gdy nie wystawisz faktury, a rozliczysz należny podatek w zeznaniu rocznym, kara wynosi do 180 stawek dziennych. Masz więc możliwość naprawy swojego błędu i znacznie obniżyć dotkliwość nałożonej grzywny.

Faktura wystawiona, ale kontrahent nie płaci – co robić?

Jeśli zwłoka w regulowaniu należności wynika z wydłużonego terminu płatności, jedynym sensownym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest skorzystanie z faktoringu, czyli sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej. Sprawdź, jak działa finansowanie faktur:

  1. Realizujesz usługę na rzecz kontrahenta
Inne publikacje  Jak wyciekają dane z firmy?

Jeśli skończyłeś pracę na rzecz swojego klienta i chcesz rozliczyć się z wykonanej pracy, wystaw mu fakturę. Pamiętaj jednak, by zakładała ona dłuższy termin płatności. W innym wypadku instytucja faktoringowa nie będzie mogła jej sfinansować.

  1. Przesyłasz fakturę

Po wygenerowaniu dokumentu księgowego prześlij go do analizy. Co ważne, sprawdzenie poprawności faktury trwa krótko, więc nie musisz martwić się przedłużające się procedury.

  1. Księgujesz środki

Po krótkiej analizie na Twoje konto zostają wysłane pieniądze z tytułu faktury. Zazwyczaj od przesłania dokumentów do wypłaty środków nie mija jeden dzień.

  1. Rozwijasz firmę

Podczas gdy Ty możesz cieszyć się środkami na bieżącą działalnością i rozwój, firma faktoringowa zajmuje się odzyskaniem należności, która wynika z zakupionej przez siebie faktury. Windykacja odbywa się poza Tobą.

Stwórz solidną firmę

Jak widzisz, masz pewne obowiązki natury księgowej, które są bardzo ważne w kontekście poprawnego rozliczenia zarobionych pieniędzy. W przypadku gdy faktury są wystawione w terminie, ale zmagasz się z wydłużonymi płatnościami, dobrym rozwiązaniem jest faktoring. Usługa jest bardzo prosta i przejrzysta. Nie wymaga wielu dokumentów, a dostęp do gotówki otrzymujesz już w kilka godzin po przesłaniu faktur. Zadbaj o płynność finansową już dzisiaj i ciesz się środkami, które pomogą Ci w codziennej działalności i pozwolą na wdrażanie nowych rozwiązań. Pamiętaj, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. Nie pozwól więc, by konkurencja Cię wyprzedziła. Dowiedz się więcej na: finansowaniefaktur.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *