Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka – na czym polega?

Faktoring może przybierać różne formy – jedną z nich jest model finansowania sprzedaży, w której to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Na czym dokładnie polega i kiedy warto się na niego zdecydować?

Faktoring pełny – na czym polega?

Faktoring pełny, faktoring bez regresu – to inne sposoby, na jakie określa się finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka. Model współpracy pomiędzy przedsiębiorcą, a firmą faktoringową wygląda następująco: po wystawieniu faktury sprzedaży przedsiębiorca przesyła ją do firmy faktoringowej, która po zatwierdzeniu wypłaca należne środki. Kwota przelewu pomniejszana jest między innymi o prowizję, jaką pobiera firma faktoringowa w zamian za przejęcie ryzyka. Następnie finansujący oczekuje na dokonanie płatności przez kontrahenta, któremu przedsiębiorca wystawił fakturę sprzedaży. W przypadku braku otrzymania płatności w terminie, to firma faktoringowa odpowiedzialna jest za wdrożenie działań windykacyjnych. Na tym właśnie polega przejęcie ryzyka – przedsiębiorca nie będzie stratny nawet w przypadku niewypłacalności kontrahenta.

finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka
Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Faktoring bez regresu dedykowany jest przede wszystkim firmom, które nie chcą udzielać kredytu kupieckiego bez odpowiedniego zabezpieczenia. Długie terminy płatności nie są dla firm najlepszym rozwiązaniem, bowiem w międzyczasie może okazać się, że kontrahent nie posiada środków pieniężnych na zapłatę za usługi lub towary. Z drugiej jednak strony udzielając kredytu kupieckiego, można pozyskać większą liczbę klientów. Chcąc się zabezpieczyć przed ewentualną niewypłacalnością, można skorzystać z usługi faktoringu pełnego. Pomaga on utrzymać płynność finansową na wysokim poziomie, a także w lepszy sposób zaplanować i kontrolować budżet przedsiębiorstwa. Należnymi pieniędzmi można dysponować od razu, na przykład przeznaczając je na cele inwestycyjne. Warto jednak mieć na uwadze, że faktoring pełny oferowany jest firmom o stabilnej kondycji finansowej, współpracującymi z kontrahentami mającymi dobrą historię kredytową. Dodatkowo przedsiębiorstwo powinno działać przynajmniej przez pół roku, zanim będzie ubiegać się o finansowanie w formie faktoringu pełnego.

Inne publikacje  Jak wyciekają dane z firmy?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ. 

Opłacalność finansowania sprzedaży z przejęciem ryzyka

Nie ulega wątpliwości, że finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka jest najdroższą formą faktoringu. Firma faktoringowa pobiera bowiem opłatę za to, że w razie nieotrzymania płatności, sama będzie musiała podjąć się windykacji. Z drugiej jednak strony przedsiębiorca, który korzysta jedynie z faktoringu niepełnego, narażony jest na liczne straty finansowe, jeśli jego kontrahent okaże się być niewypłacalny. Wbrew pozorom przejściowe, a także większe problemy finansowe mogą przytrafić się nawet dobrze prosperującym firmom. Zamiast więc ubezpieczać należności, można skorzystać z opcji faktoringu bez regresu i móc dysponować gotówką od razu po przeprowadzeniu transakcji. Taka firma współpracy daje stabilność finansową i poczucie bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *