Co to są towary niebezpieczne?

Produkty stwarzające niebezpieczeństwo w razie wypadku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia w trakcie transportu stały się oczkiem w głowie ustawodawców w swoim czasie. W 1957 roku podpisano w Genewie umowę ADR, do której z czasem przyłączyła się Polska. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych aktualizowana jest co 2 lata. Czym są towary niebezpieczne i kto w myśl umowy ADR może przewozić takie produkty?

Jak rozmieć towary niebezpieczne?

Pod pojęciem towarów niebezpiecznych rozumie się wszystkie te produkty i materiały, których uszkodzenie w trakcie transportu stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia i środowiska naturalnego. Wśród gotowych produktów lub materiałów uważanych za niebezpieczne zalicza się magnesy, perfumy, aerozole, nawozy sztuczne, baterie, akumulatory i wybielacze. Poważne zagrożenie dla samego kierowcy i ludzi w bezpośrednim otoczeniu środka transportu, są rozmaite gazy i paliwa.

W ramach ciekawostki warto dodać, że sprawdzanie bagaży na lotnisku ma bezpośredni związek z materiałami niebezpiecznymi. Wniesione na pokład samolotu stwarzają poważne zagrożenie dla pasażerów. Towary niebezpieczne oznaczane są naklejkami z określonymi piktogramami. Mają one kształt rombu o specyficznym dla danej kategorii produktów kolorze.

  • Materiały łatwopalne. Oznaczone są one kolorem czerwonym. Należą do nich np. aerozole.
  • Materiały wybuchowe. Spotkać je można z pomarańczową etykietką w kształcie rombu.

Przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR wymaga spełnienia konkretnych kryteriów. Kto może przewozić towary niebezpieczne? Spójrzmy na konkretne wymagania dotyczące transportu takich materiałów i przekonajmy się, czy kwalifikacje na kierowcę zajmującego się przewozem materiałów uznawanych za niebezpieczne są wysokie.

Inne publikacje  Do czego służą analizy olejowe?

Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

To bardzo istotne pytanie i jak się okazuje, wymagania nie są wysokie. W myśl ustawy kierowca trudniący się przewozem takich produktów powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać specjalne zaświadczenie ADR. Wiele film przewozowych i centrów logistycznych przeprowadza szkolenia dla pracowników w obchodzeniu się z takimi produktami. Świadomość dotycząca pracy z niebezpiecznymi towarami powinna funkcjonować zarówno po stronie kierowcy transportującego taki towar, jak i również nadawcy i odbiorcy. Przewóz towarów niebezpiecznych to nie tylko specjalne zaświadczenie i odbyte kursy z zakresu postępowania z takimi produktami. To przede wszystkim umiejętność odpowiedniego zabezpieczenia produktów niebezpiecznych w trakcie transportu z punktu A do punktu B oraz zakres wiedzy z minimalizacji szkód poczynionych w razie potencjalnych problemów z towarem niebezpiecznym. Przewozem towarów, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie, zajmują się nie tylko kierowcy tirów i ciężarówek. To również pracownicy kolei, przewoźnicy operujący na morzu i w powietrzu. Ich kodeks postępowania z materiałami niebezpiecznymi regulowany jest przez odpowiednie umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *