Co to są towary niebezpieczne?

Produkty stwarzające niebezpieczeństwo w razie wypadku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia w trakcie transportu stały się oczkiem w głowie ustawodawców w swoim czasie. W 1957 roku podpisano w Genewie umowę ADR, do której z czasem przyłączyła się Polska. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych aktualizowana jest co 2 lata. Czym są towary niebezpieczne i kto w myśl umowy ADR może przewozić takie produkty?

Jak rozmieć towary niebezpieczne?

Pod pojęciem towarów niebezpiecznych rozumie się wszystkie te produkty i materiały, których uszkodzenie w trakcie transportu stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia i środowiska naturalnego. Wśród gotowych produktów lub materiałów uważanych za niebezpieczne zalicza się magnesy, perfumy, aerozole, nawozy sztuczne, baterie, akumulatory i wybielacze. Poważne zagrożenie dla samego kierowcy i ludzi w bezpośrednim otoczeniu środka transportu, są rozmaite gazy i paliwa.

W ramach ciekawostki warto dodać, że sprawdzanie bagaży na lotnisku ma bezpośredni związek z materiałami niebezpiecznymi. Wniesione na pokład samolotu stwarzają poważne zagrożenie dla pasażerów. Towary niebezpieczne oznaczane są naklejkami z określonymi piktogramami. Mają one kształt rombu o specyficznym dla danej kategorii produktów kolorze.

  • Materiały łatwopalne. Oznaczone są one kolorem czerwonym. Należą do nich np. aerozole.
  • Materiały wybuchowe. Spotkać je można z pomarańczową etykietką w kształcie rombu.

Przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR wymaga spełnienia konkretnych kryteriów. Kto może przewozić towary niebezpieczne? Spójrzmy na konkretne wymagania dotyczące transportu takich materiałów i przekonajmy się, czy kwalifikacje na kierowcę zajmującego się przewozem materiałów uznawanych za niebezpieczne są wysokie.

Inne publikacje  Artykuły niezastąpione w biurze

Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

To bardzo istotne pytanie i jak się okazuje, wymagania nie są wysokie. W myśl ustawy kierowca trudniący się przewozem takich produktów powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać specjalne zaświadczenie ADR. Wiele film przewozowych i centrów logistycznych przeprowadza szkolenia dla pracowników w obchodzeniu się z takimi produktami. Świadomość dotycząca pracy z niebezpiecznymi towarami powinna funkcjonować zarówno po stronie kierowcy transportującego taki towar, jak i również nadawcy i odbiorcy. Przewóz towarów niebezpiecznych to nie tylko specjalne zaświadczenie i odbyte kursy z zakresu postępowania z takimi produktami. To przede wszystkim umiejętność odpowiedniego zabezpieczenia produktów niebezpiecznych w trakcie transportu z punktu A do punktu B oraz zakres wiedzy z minimalizacji szkód poczynionych w razie potencjalnych problemów z towarem niebezpiecznym. Przewozem towarów, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie, zajmują się nie tylko kierowcy tirów i ciężarówek. To również pracownicy kolei, przewoźnicy operujący na morzu i w powietrzu. Ich kodeks postępowania z materiałami niebezpiecznymi regulowany jest przez odpowiednie umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *