Co to jest mikrofaktoring?

Bardzo długie terminy płatności należności na fakturach niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Długi czas oczekiwania na należność jest szczególnie kłopotliwy dla mikrofirm oraz niewielkich przedsiębiorstw, które szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania nie dysponują oszczędnościami. Z myślą o nich narodził się mikrofaktoring, który pozwala małym firmom utrzymać płynność finansową. Czym jest mikrofaktoring?

Co to jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring https://faktoria.pl/porada/mikrofaktorin jest jedną z metod, która dedykowana jest przez firmy faktoringowe mikro oraz małym przedsiębiorstwom. Z korzyści mikrofakoringu mogą skorzystać firmy, które ze względu na niewielkie obroty, nie są dopuszczane przez faktorów do korzystania z faktoringu.

Działanie mikrofaktoringu jest niemal identyczne, jak w przypadku faktoringu. Korzystanie z usługi pozwala na sfinansowanie przez wybraną firmę faktoringową danej faktury, które płatność została odroczona w czasie. W transakcji mikrofaktoringu biorą udział trzy podmioty, czyli:
• faktor – jest nim wybrana firma faktoringowa, której zadaniem jest przekazanie faktorantowi środków pieniężnych z zamrożonych faktur,
• faktorant – to firma, która jest odpowiedzialna za wystawienie faktury, która oczekuje na zapłatę,
• dłużnik – osoba, która otrzymała od faktora daną usługę lub towar, ale nie jest w stanie opłacić faktury w terminie.
Korzystanie z mikrofaktoringu pozwala utrzymać płynność finansową firmie, która z niego korzysta. Należność za daną fakturę zostaje przekazana faktorantowi przez faktora w ciągu kilku dni, dlatego czas oczekiwania na należność nie wydłuża się.
Mikrofaktoring – korzyści z usługi dla mikro i małych firm
Mikrofaktoring jest usługą, która przynosi wiele korzyści mikro i małym przedsiębiorstwom. To rozwiązanie dla firm, które nie spełniają wymagań stawianych przez firmy faktoringowe przy wnioskowanie o skorzystanie z faktoringu, które pozwala na utrzymanie płynności finansowej, niezbędnej do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
Najważniejszymi korzyściami, które płyną z mikrofaktoringu są:

Inne publikacje  Jakie są rodzaje długopisów?

• natychmiastowe skorzystanie z należności za daną fakturę bez okresu oczekiwania na pieniądze,
• zwiększenie konkurencyjności względem innych firm na rynku, dzięki oferowaniu dłuższego okresu płatności za fakturę,
• uniknięcie zatorów finansowych, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie płynności finansowej,
• nieustanny rozwój firmy, dzięki szybkiemu uzyskiwaniu płatności za fakturę,
• uniknięcie uciążliwego odzyskiwania i ściągania należności, w przypadku opóźnienia ich spłaty przez dłużnika,
• przekazanie ryzyka nie otrzymania należności za fakturę na firmę faktoringową.
Ryzyko upadku mikro lub małej firmy z powodu braku płynności finansowej jest bardzo częstym zjawiskiem. Rozwiązaniem problemu właścicieli niewielkich przedsiębiorstw jest mikrofaktoring, który umożliwia utrzymanie stałych przypływów gotówki n dalszy rozwój firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *